there are times when you'll believe in lies, doubting the truth and experience the feeling of a broken heart.- and there are times when you feel that nothing can stop you

I'M BACK AND I'VE NEVER BEEN HOTTER

SEN ATT BILDEN ÄR GAMMAL ÄR EN ANNAN FEMMA
Och att fotografen till denna bilden flyttar back till tråkköping och överger mig, IGEN.

RSS 2.0